هشتمین کنگره ژنتیک ایران , 2003-05-20

عنوان : ( استفاده از تکنیک رنگ آمیزی FISH در مطالعه پایداری کروموزومی در حین تقسیم سلولی )

نویسندگان: فرهنگ حداد , J.M. Parry ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

----

کلمات کلیدی

, FISH, پایداری کروموزومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012463,
author = {حداد, فرهنگ and J.M. Parry},
title = {استفاده از تکنیک رنگ آمیزی FISH در مطالعه پایداری کروموزومی در حین تقسیم سلولی},
booktitle = {هشتمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2003},
location = {تهران, ايران},
keywords = {FISH، پایداری کروموزومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از تکنیک رنگ آمیزی FISH در مطالعه پایداری کروموزومی در حین تقسیم سلولی
%A حداد, فرهنگ
%A J.M. Parry
%J هشتمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2003

[Download]