هشتمین کنگره ژنتیک ایران , 2003-05-20

عنوان : ( مطالعه ژنتیک خطوط پوستی در طایفه فارس ساکن در استان خراسان )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری , حمید اجتهادی , فرهنگ حداد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه ژنتیک خطوط پوستی در طایفه فارس ساکن در استان خراسان

کلمات کلیدی

, ژنتیک خطوط پوستی, طایفه فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012464,
author = {مهدوی شهری, ناصر and اجتهادی, حمید and حداد, فرهنگ},
title = {مطالعه ژنتیک خطوط پوستی در طایفه فارس ساکن در استان خراسان},
booktitle = {هشتمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2003},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ژنتیک خطوط پوستی، طایفه فارس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ژنتیک خطوط پوستی در طایفه فارس ساکن در استان خراسان
%A مهدوی شهری, ناصر
%A اجتهادی, حمید
%A حداد, فرهنگ
%J هشتمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2003

[Download]