کنترل ابزار دقیق و اتوماسیون-ICCIA 2010 , 2010-10-16

عنوان : ( اعتبار سنجی روش های حذف آرتیفکت چشمی اََز سیگنال EEG بر اساس مدل سازی آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر )

نویسندگان: ناصر حافظی مطلق , محمدعلی خلیل زاده , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اعتبار سنجی روش های حذف آرتیفکت چشمی اََز سیگنال EEG بر اساس مدل سازی آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر

کلمات کلیدی

اعتبار سنجی روش های حذف آرتیفکت چشمی اََز سیگنال EEG بر اساس مدل سازی آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012486,
author = {ناصر حافظی مطلق and محمدعلی خلیل زاده and مقیمی, علی},
title = {اعتبار سنجی روش های حذف آرتیفکت چشمی اََز سیگنال EEG بر اساس مدل سازی آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر},
booktitle = {کنترل ابزار دقیق و اتوماسیون-ICCIA 2010},
year = {2010},
location = {تهران تربیت مدرس, ايران},
keywords = {اعتبار سنجی روش های حذف آرتیفکت چشمی اََز سیگنال EEG بر اساس مدل سازی آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اعتبار سنجی روش های حذف آرتیفکت چشمی اََز سیگنال EEG بر اساس مدل سازی آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر
%A ناصر حافظی مطلق
%A محمدعلی خلیل زاده
%A مقیمی, علی
%J کنترل ابزار دقیق و اتوماسیون-ICCIA 2010
%D 2010

[Download]