علوم دانشگاه تهران, دوره (31), شماره (1), سال (2005-7) , صفحات (253-268)

عنوان : ( بررسی علل فرسایش خاک های دشت سیستان از دیدگاه زمین شناسی مهندسی )

نویسندگان: ماشاالله خامه چیان , ابراهیم رحیمی , غلامرضا لشکری پور , حمید رضا سلوکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستان دشت هموار و پهناوری است که بر روی دلنای رودخانه هیرمند در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

سیستان؛ خاک های واگرا؛ فرسایش؛ سیلاب بند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012500,
author = {ماشاالله خامه چیان and ابراهیم رحیمی and لشکری پور, غلامرضا and حمید رضا سلوکی},
title = {بررسی علل فرسایش خاک های دشت سیستان از دیدگاه زمین شناسی مهندسی},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2005},
volume = {31},
number = {1},
month = {July},
issn = {1016-1058},
pages = {253--268},
numpages = {15},
keywords = {سیستان؛ خاک های واگرا؛ فرسایش؛ سیلاب بند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی علل فرسایش خاک های دشت سیستان از دیدگاه زمین شناسی مهندسی
%A ماشاالله خامه چیان
%A ابراهیم رحیمی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حمید رضا سلوکی
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2005

[Download]