همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی ان , 2009-10-31

عنوان : ( نقش راهبردی آب در پیروزی و شکست غزنویان بر اساس تاریخ بیهقی )

نویسندگان: سرورسا رفیع زاده , محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تآثیر آب و به ویژه رود جیحون در شکستها و پیروزیهای غزنویان مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, آب, رود, غزنویان, فتح, هزیمت ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012504,
author = {رفیع زاده, سرورسا and یاحقی, محمدجعفر},
title = {نقش راهبردی آب در پیروزی و شکست غزنویان بر اساس تاریخ بیهقی},
booktitle = {همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی ان},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {آب- رود- غزنویان- فتح- هزیمت - سیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش راهبردی آب در پیروزی و شکست غزنویان بر اساس تاریخ بیهقی
%A رفیع زاده, سرورسا
%A یاحقی, محمدجعفر
%J همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی ان
%D 2009

[Download]