دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2006-09-05

عنوان : ( مطالعه ژئوالکتریک طرح تغذیه مصنوعی پخش سیلاب بیرجند جهت آشکارسازی شرایط هیدروژئو لوژیکی )

نویسندگان: حسن ضیاء , غلامرضا لشکری پور , حمیدرضا رستمی بارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نفوذ پذیری خوب، عمق و ضخامت مناسب رسوبات آبرفتی از مهمترین شرایط برای موفقیت طرح های تغذیه مصنوعی است. در سال های اخیر، روش های ژئو فیزیکی خصوصاً روش های الکتریکی به دلیل سرعت بالا، کاهش قابل توجه هزینه ها برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله برای ارزیابی شرایط برای عمق (VES) هیدروژئولوژی، ساختاری وبررسی لایه های زیر سطحی از روش سونداژ الکتریکی قائم متوسط ۲۵۰ متر زیر سطح زمین در شرق دشت بیرجند استفاده شده است. برای این منظور تعداد ۷۰ عدد با در نظر گرفتن لوگ VES با آرایش شلومبرژه در ۱۷ پروفیل برداشت گردید. منحنی AB=1000 M سونداژ چاههای منطقه تفسیر شد. نتایج حاصل از تفسیرسونداژها، یک سفره آزاد آبرفتی با ضخامت زون اشباع اندک در سمت شرق دشت را نشان می دهد. نتایج حاصل از بررسی مقاطع ژئوالکتریک نشان دهنده درشت بودن ذرات، نفوذپذیری خوب وضخامت مناسب رسوبات آبرفتی است. بنابراین در صورت اجرای تغذیه مصنوعی میزان تغذیه آبخوان مطلوب ارزیابی می شود. علاوه براین نتایج حاصل از مطالعات ژئوالکتریک نشان دهنده این است که اجرای طرح تغذیه مصنوعی در محدوده شرقی طرح سبب تغذیه و ورود آب به زیر حوضه مرک شده و تاثیری در تغذیه آبخوان بیرجند را ندارد. تنها بخش غربی محدوده طرح سبب تقویت و تغذیه آبخوان می گردد. همچنین مکان های مناسب برای حفاری چاههای بهره برداری با توجه به داده های مقاومت سنجی پیشنهاد گردیده است.

کلمات کلیدی

, ژئوالکتریک, نفوذپذیری آبخوان, تغذیه مصنوعی, دشت بیرجند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012509,
author = {حسن ضیاء and لشکری پور, غلامرضا and رستمی بارانی, حمیدرضا},
title = {مطالعه ژئوالکتریک طرح تغذیه مصنوعی پخش سیلاب بیرجند جهت آشکارسازی شرایط هیدروژئو لوژیکی},
booktitle = {دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ژئوالکتریک، نفوذپذیری آبخوان، تغذیه مصنوعی، دشت بیرجند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ژئوالکتریک طرح تغذیه مصنوعی پخش سیلاب بیرجند جهت آشکارسازی شرایط هیدروژئو لوژیکی
%A حسن ضیاء
%A لشکری پور, غلامرضا
%A رستمی بارانی, حمیدرضا
%J دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2006

[Download]