دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2006-09-05

عنوان : ( افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت کاشمر )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , حمیدرضا رستمی بارانی , اصغر کهندل , حسین ترشیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت کاشمر بکی از مهمترین دشت های حاصلخیز استان خراسان رضوی است. توسعه سریع کشاورزی همراه با رشد سریع جمعیت وافزایش نیازآبی در دهه های اخیر سبب برداشت بی رویه وافت سطح آب زیرزمینی این دشت شده است. افت ممتد سطح آب زیرزمینی سبب شده تا این دشت در زمره دشت های بحرانی استان قرار گیرد. نشست سطح زمین ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی دربخش های غربی این دشت به طور محسوس مشاهده می گردد. به طور مثال در روستاهای عظیم آباد، ظاهرآباد، فیروزآباد، کلاته شادی وکندر افت شدید سطح آب زیرزمینی سبب ایجاد پدیده نشست و شکاف و ترک های طولی درسطح زمین شده است. دراین مقاله افت سطح آب زیرزمینی وپدیده شکاف های طولی و نشست زمین حاصل از آن در این قسمت از دشت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, افت سطح آب زیرزمینی, نشست زمین, شکاف, برداشت بی رویه, دشت کاشمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012528,
author = {لشکری پور, غلامرضا and رستمی بارانی, حمیدرضا and کهندل, اصغر and ترشیزی, حسین},
title = {افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت کاشمر},
booktitle = {دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {افت سطح آب زیرزمینی، نشست زمین، شکاف، برداشت بی رویه، دشت کاشمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت کاشمر
%A لشکری پور, غلامرضا
%A رستمی بارانی, حمیدرضا
%A کهندل, اصغر
%A ترشیزی, حسین
%J دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2006

[Download]