کنگره بین المللی علمی و پژوهشی ملا محسن فیض کاشانی , 2008-12-29

عنوان : ( حکم نماز از دیدگاه فیض کاشانی )

نویسندگان: کریم عبداللهی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیان حکم نماز جمعه از دیدگاه فیض کاشانی

کلمات کلیدی

, نماز جمعه ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012538,
author = {عبداللهی نژاد, کریم},
title = {حکم نماز از دیدگاه فیض کاشانی},
booktitle = {کنگره بین المللی علمی و پژوهشی ملا محسن فیض کاشانی},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {نماز جمعه - نماز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حکم نماز از دیدگاه فیض کاشانی
%A عبداللهی نژاد, کریم
%J کنگره بین المللی علمی و پژوهشی ملا محسن فیض کاشانی
%D 2008

[Download]