همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان , 2008-03-05

عنوان : ( بررسی رفتار سازه های فضاکاربه روش تحلیل دینامیکی غیرخطی )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , محمود لایق رفعت , ایمان محسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدتها تصورمی شد که سازه های فضاکار ، به دلیل داشتن وزن کم در زلزله آسیب پذیر نیستند. با این حال رخدادهای زلزله در کوبه ژاپن به سال 1995 نشان داد که نباید آن ها را مطلقا مصون پنداشت. با توجه به این مطلب برای ارزیابی اثر زلزله بر رفتار سازهای فضاکارچلیکی، تعدادی از این سازه ها را با دهانه ها وارتفاع های مختلف تحت آنالیز تاریخچه زمانی قرار داده می شود.چون این تحلیل می تواند دید بهتری از عملکرد یک سازه در طول زمان زلزله بدهد. بنابراین در این تحقیق ابتدا سازه ها تحت آنالیز بارافزون قرارگرفته حداکثر جابجایی نقطه اوج سازه چلیک که معرف تغیرشکل ناپایداری می باشد. محاسبه و سپس این سقف ها تحت شتاب قائم زلزله های بم ، ناغان و السنترو مورد تحلیل دینامیکی غیر خطی قرار گیرند.که از بررسی جابجائی های ومقایسه با تغییرشکل مجاز آیین نامه و سایر پارامترهای موثر می توان به عملکرد این سازه ها در زلزله پی برد

کلمات کلیدی

, چلیک های فضاکار تک لایه , تحلیل دینامیکی غیرخطی, شتاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012574,
author = {قلعه نوی, منصور and محمود لایق رفعت and ایمان محسنی},
title = {بررسی رفتار سازه های فضاکاربه روش تحلیل دینامیکی غیرخطی},
booktitle = {همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان},
year = {2008},
location = {بهبهان, ايران},
keywords = {چلیک های فضاکار تک لایه ، تحلیل دینامیکی غیرخطی، شتاب قائم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار سازه های فضاکاربه روش تحلیل دینامیکی غیرخطی
%A قلعه نوی, منصور
%A محمود لایق رفعت
%A ایمان محسنی
%J همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
%D 2008

[Download]