همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان , 2008-03-05

عنوان : ( طبقه بندی و بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بنائی غیر مسلح و مزایای مقاوم سازی آنها با کمک الیاف پلیمری مسلح شده )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , محسن راشکی , مهدی رستمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش عمده ای از ساختمان های موجود در کشور را بناهای آجری تشکیل می دهند ، بررسی تاریخچه و گزارشات زلزله های کشور نشان می دهد که وقوع زمین لرزه های مخرب هر چند سال یکبار ، خرابی ها و تلفات جانی فراوانی را به همراه داشته است که ساختمان های بنایی غیر مسلح بیشترین سهم را در این میان داشته اند . عدم شکل پذیری سازه های بنایی و عملکرد نامناسب سازه در برابر فشار و خمش حاصل از زلزله و همچنین ضعف های اجرایی ، ساکنان این بناها را در مناطق زلزله خیز در معرض خطر جدی قرار داده است . در این مطالعه عملکرد ساختمان های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله مورد بررسی قرار گرفته و به نقاط آسیب پذیر و نحوۀ گسیختگی های احتمالی اشاره شده است در ادامه مزایای استفاده از الیاف پلیمری مسلح شده ( FRP ) به منظور مقاوم سازی این سازه ها و تأثیر آنها بر بهبود عملکرد لرزه ای این سازه ها آورده شده است .

کلمات کلیدی

, زلزله , ساختمان های بنایی غیر مسلح , آسیب پذیری , FRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012575,
author = {قلعه نوی, منصور and محسن راشکی and مهدی رستمیان},
title = {طبقه بندی و بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بنائی غیر مسلح و مزایای مقاوم سازی آنها با کمک الیاف پلیمری مسلح شده},
booktitle = {همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان},
year = {2008},
location = {بهبهان, ايران},
keywords = {زلزله ، ساختمان های بنایی غیر مسلح ، آسیب پذیری ، FRP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طبقه بندی و بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بنائی غیر مسلح و مزایای مقاوم سازی آنها با کمک الیاف پلیمری مسلح شده
%A قلعه نوی, منصور
%A محسن راشکی
%A مهدی رستمیان
%J همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
%D 2008

[Download]