چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2008-05-06

عنوان : ( بررسی پارامتری شکل پذیری در بادبندهای برون محور )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , ناصر نصرت زهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پارامتری شکل پذیری در بادبندهای برون محور

کلمات کلیدی

, شکل پذیری, بادبند برون محور, تیر پیوند, تحلیل دینامیکی غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012577,
author = {قلعه نوی, منصور and ناصر نصرت زهی},
title = {بررسی پارامتری شکل پذیری در بادبندهای برون محور},
booktitle = {چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شکل پذیری; بادبند برون محور; تیر پیوند; تحلیل دینامیکی غیر خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامتری شکل پذیری در بادبندهای برون محور
%A قلعه نوی, منصور
%A ناصر نصرت زهی
%J چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2008

[Download]