همایش ملی مقاوم سازی ایران , 2008-08-26

عنوان : ( پارامترهای لرزه ای بادبندهای دروازه ای به روش طیف ظرفیت )

نویسندگان: محمود لایق رفعت , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش های مقاوم سازی ساختمان در مقابل بارهای جانبی استفاده از سیستم بادبندی می باشد. شکل های متداول بادبندهای همگرا مشکلات زیادی در تامین فضاهای بازشوهای ساختمان به وجود می آورد. معماران برای تامین فضای کافی بازشوها ، در ساختمان و برطرف کردن مشکل موجود دست به ابداع نوع جدیدی از بادبندها زده اند که مشابه بادبندهای 7 یا 8 می باشد، با این تفاوت که به جهت تامین فضابازشوها دیگر اعضای آن مستقیم نیستند و از نقطه ای با شیبهای مختلف به هم متصل و در انتهای دیگر به محل اتصال تیر به ستون وصل می شوند.با توجه به عدم وجود ضوابط مدون برای طراحی لرزه ای این سیستم مهاربندی ، برای بررسی رفتارآنها از روش طیف ظرفیت استفاده می شود. در این روش حداکثر پاسخ را با در نظرگرفتن ظرفیت سازه و نیاز سازه بر مبنا شتاب و تغییر مکان برآورد می کند. این روش در مقایسه با روش تحلیل دینامیکی غیر خطی یک روش ساده و عملی می باشد، هم اکنون محققین زیادی در حال مطالعه و بررسی این روش برای بهبودنتایج و تکمیل آن می باشند. در این مقاله ضمن تشریح روش فوق نحوه استفاده از آن برای محاسبه پارامترهای لرزه ای ارائه شده است، باروش ذکر شده چندین نمونه مورد ارزیابی قرارگرفته وپارامترهای لرزه ای آنها محاسبه شد که نتایج رضایت بخشی حاصل شد .

کلمات کلیدی

, بادبند دروازه ای , طیف ظرفیت, مهاربند, پارامترهای لرزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012583,
author = {محمود لایق رفعت and قلعه نوی, منصور},
title = {پارامترهای لرزه ای بادبندهای دروازه ای به روش طیف ظرفیت},
booktitle = {همایش ملی مقاوم سازی ایران},
year = {2008},
location = {یزد, ايران},
keywords = {بادبند دروازه ای ، طیف ظرفیت، مهاربند،پارامترهای لرزه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پارامترهای لرزه ای بادبندهای دروازه ای به روش طیف ظرفیت
%A محمود لایق رفعت
%A قلعه نوی, منصور
%J همایش ملی مقاوم سازی ایران
%D 2008

[Download]