پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, دوره (4), شماره (11), سال (2008-5) , صفحات (97-111)

عنوان : ( پژوهشی در آیه دین )

نویسندگان: کریم عبداللهی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیان دیدگاههای فقها در باره دین

کلمات کلیدی

, دین ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012597,
author = {عبداللهی نژاد, کریم},
title = {پژوهشی در آیه دین},
journal = {پژوهش های فقه و حقوق اسلامی},
year = {2008},
volume = {4},
number = {11},
month = {May},
issn = {1735-7233},
pages = {97--111},
numpages = {14},
keywords = {دین - تفسیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی در آیه دین
%A عبداللهی نژاد, کریم
%J پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
%@ 1735-7233
%D 2008

[Download]