مدل سازی در مهندسی, دوره (7), شماره (16), سال (2009-5) , صفحات (9-22)

عنوان : ( اثر شکل هندسی مهاربند بر رفتار خطی قاب بتنی تقویت شده با مهاربند فولادی )

نویسندگان: بنت الهدی سازگاران , حسن حاجی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش های مقاوم سازی قاب های بتنی استفاده از مهاربند های فولادی است. نتایج نشان میدهد که استفاده اذ مهاربند های فولادی در قاب های بتنی دارای ارتفاع متوسط و دهانه هایی با نسبت دهانه به ارتفاع بزرگتر از 1.5 بهترین بازدهی را دارد

کلمات کلیدی

, قاب خمشی بتنی , مهاربند فولادی , مقاوم سازی , تغییرمکان جانبی , برش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012598,
author = {سازگاران, بنت الهدی and حاجی کاظمی, حسن},
title = {اثر شکل هندسی مهاربند بر رفتار خطی قاب بتنی تقویت شده با مهاربند فولادی},
journal = {مدل سازی در مهندسی},
year = {2009},
volume = {7},
number = {16},
month = {May},
issn = {2008-4854},
pages = {9--22},
numpages = {13},
keywords = {قاب خمشی بتنی - مهاربند فولادی -مقاوم سازی - تغییرمکان جانبی - برش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر شکل هندسی مهاربند بر رفتار خطی قاب بتنی تقویت شده با مهاربند فولادی
%A سازگاران, بنت الهدی
%A حاجی کاظمی, حسن
%J مدل سازی در مهندسی
%@ 2008-4854
%D 2009

[Download]