مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (7), شماره (2), سال (2007-2) , صفحات (41-63)

عنوان : ( تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان )

نویسندگان: فرهنگ فرهنگی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر رواندرمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان

کلمات کلیدی

, رواندرمانگری گروهی, رویکرد تحلیل رفتار متقابل, شیوه های رویارویی, استرس, نوجوانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012601,
author = {فرهنگی, فرهنگ and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2007},
volume = {7},
number = {2},
month = {February},
issn = {1608-2842},
pages = {41--63},
numpages = {22},
keywords = {رواندرمانگری گروهی،رویکرد تحلیل رفتار متقابل،شیوه های رویارویی،استرس،نوجوانان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان
%A فرهنگی, فرهنگ
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2007

[Download]