دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

عنوان : ( تأثیر افت سطح آب بر کیفیت آبهای زیرزمینی در دشت فریمان – تربت جام )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , مهدی دم شناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت فریمان- تربت جام قسمتی از استان خراسان رضوی می باشد که وسعتی در حدود 6355 کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده است.این دشت دارای آب و هوای نیمه خشک می باشد.این دشت, یکی از دشتهای مهم خراسان رضوی به لحاظ کشاورزی و جمعیتی می باشد.اکثر نیازآبی دشت به لحاظ اقلیم آن از آبهای زیرزمینی تأمین می شود. در دهه های اخیر افزایش ناگهانی جمعیت و توسعه کشاورزی سبب افزایش تقاضا از منابع آبهای زیرزمینی شده است. برداشت زیاد و عدم تغذیه آن باعث فشار بر آبخان فریمان-تربت جام و در نتیجه افت زیاد سطح آب در این دشت شده است. و این امر باعث کاهش کیفیت آب در قسمتهای زیادی از دشت شده است. سطح آب در دشت تربت جام – فریمان طی سالهای 1366 تا 1385 از 1036,47 به 1002,75 رسیده است. هدف از این مقاله مطالعه افت سطح آب زیر زمینی و تاثیر آن بر کیفیت آب زیر زمینی بر آبخان دشت فریمان –تربت جام می باشد.

کلمات کلیدی

, نشست زمین, افت سطح آب, کیفیت آب, تربت جام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012621,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and دم شناس, مهدی},
title = {تأثیر افت سطح آب بر کیفیت آبهای زیرزمینی در دشت فریمان – تربت جام},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب, ايران},
keywords = {نشست زمین، افت سطح آب، کیفیت آب، تربت جام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر افت سطح آب بر کیفیت آبهای زیرزمینی در دشت فریمان – تربت جام
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A دم شناس, مهدی
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]