اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری , 2009-11-10

عنوان : ( ساخت و تعیین مشخصات نانو کریستال های زئولیت نوع سیلیکالیت -1 )

نویسندگان: سیده فاطمه بنی هاشمی , علی احمدپور , مجید پاکیزه , مهدی پورافشاری چنار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه نانو ذرات زئولیت نوع سیلیکالیت- 1 با ابعاد کمتر از 90 نانومتر در اتوکلاو استیل به روش هی دروترمال و ط ی 24 وزن ،(XRD) ساعت تهیه شدند. بررسی خواص فیزیکی و آنالیز ساختاری نانو ذرات توسط آنالیزه ای طی ف پراش اشعه ایکس از نانو XRD از نانو پودرهای سنتز شده انجام گردی د. بررس ی نتا یج آنال یز ساختار ی توسط BET و (TGA) سنجی حرارتی پودرهای سنتز شده بیانگر آن است که فاز زئولیتی سیلیکالیت- 1 با خلوص بالا و بدون تداخل فازی سنتز شده است. سطح وی ژه و و میکروسکوپ (SEM) بدست آمد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی BET قطر روزنه های نانو ذرات زئولیت با استفاده از آنالیز گرفته شده از این نانو ذرات، نشان دهنده ساختار کروی شکل و اندازه کریستال ها یی با ابعاد نانومتر ی (TEM) الکترونی عبوری می باشد.

کلمات کلیدی

, نانو زئولیت, سیلیکالیت- 1, هیدروترمال, آنالیز ساختاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012622,
author = {بنی هاشمی, سیده فاطمه and احمدپور, علی and پاکیزه, مجید and پورافشاری چنار, مهدی},
title = {ساخت و تعیین مشخصات نانو کریستال های زئولیت نوع سیلیکالیت -1},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {نانو زئولیت، سیلیکالیت- 1، هیدروترمال، آنالیز ساختاری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و تعیین مشخصات نانو کریستال های زئولیت نوع سیلیکالیت -1
%A بنی هاشمی, سیده فاطمه
%A احمدپور, علی
%A پاکیزه, مجید
%A پورافشاری چنار, مهدی
%J اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری
%D 2009

[Download]