همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی ان , 2009-10-31

عنوان : ( فن آور های بومی اندازه گیری وسنجش آب در کشور ونقش آن در توسعه روستایی )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مستند سازی روش های بومی اندازه گیری آب درنواحی مختلف کشور ، ضمن حفظ وجمع آوری این دانش ها وترکیب آنها با روش های مدرن، راه را برای مدیریت بهینه منابع آب وخاک کشور هموار می کند وبه تسریع تحقق توسعه روستایی می انجامد.

کلمات کلیدی

, روش های بومی اندازه گیری وسنجش آب , , ساعت های آبی وآفتابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012629,
author = {بوزرجمهری, خدیجه},
title = {فن آور های بومی اندازه گیری وسنجش آب در کشور ونقش آن در توسعه روستایی},
booktitle = {همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی ان},
year = {2009},
location = {مشهد مقدس, ايران},
keywords = {روش های بومی اندازه گیری وسنجش آب - - ساعت های آبی وآفتابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فن آور های بومی اندازه گیری وسنجش آب در کشور ونقش آن در توسعه روستایی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی ان
%D 2009

[Download]