سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2008-10-14

عنوان : ( مقایسه روش روند یابی دینامیکی و روش ماسکینگام-کانژ )

نویسندگان: محمود فتوحی فیروزآباد , محمود فغفور مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موارد ضروری برای ارزیابی طراحی سازه های هیدرولیکی و نیز برنامه ریزی منابع آب پیش بینی شدت و تراز آب رودخانه می باشد.

کلمات کلیدی

, جریان غیر دائمی, معادله سنت-ونان, روش تفاضل محدود ضمنی, روش ماسکینگام-کانژف روند یابی دینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012649,
author = {فتوحی فیروزآباد, محمود and فغفور مغربی, محمود},
title = {مقایسه روش روند یابی دینامیکی و روش ماسکینگام-کانژ},
booktitle = {سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {جریان غیر دائمی، معادله سنت-ونان، روش تفاضل محدود ضمنی، روش ماسکینگام-کانژف روند یابی دینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روش روند یابی دینامیکی و روش ماسکینگام-کانژ
%A فتوحی فیروزآباد, محمود
%A فغفور مغربی, محمود
%J سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2008

[Download]