هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2009-08-11

عنوان : ( روش کریستالیزه کردن و تبلور سولوومگنتیکی نمکهای فلزات واسطه کبالت )

نویسندگان: رویا رضایی , محمد حکیمی , هادی عربشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش کریستالیزه کردن و تبلور سولوومگنتیکی نمکهای فلزات واسطه کبالت : یکی از روشهای شناخته شده در کریستالیزه کردن می باشد ...

کلمات کلیدی

, کریستالیزه , تبلور سولوومگنتیکی , نمکهای فلزات واسطه, کبالت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012650,
author = {رویا رضایی and محمد حکیمی and عربشاهی, هادی},
title = {روش کریستالیزه کردن و تبلور سولوومگنتیکی نمکهای فلزات واسطه کبالت},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {کریستالیزه ،تبلور سولوومگنتیکی ،نمکهای فلزات واسطه، کبالت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش کریستالیزه کردن و تبلور سولوومگنتیکی نمکهای فلزات واسطه کبالت
%A رویا رضایی
%A محمد حکیمی
%A عربشاهی, هادی
%J هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2009

[Download]