هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2009-08-11

عنوان : ( شبیه سازی ترابرد الکترون در شبکه بلوری Gap با استفاده از روش مونت کارلو )

نویسندگان: محمد رضا خلوتی , عادله مخلص گرامی , هادی عربشاهی , حمید رحیم پور سلیمانی , مرتضی ایزدی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی ترابرد الکترون در شبکه بلوری Gap ...

کلمات کلیدی

, شبیه سازی, ترابرد الکترون , شبکه بلوری Gap
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012651,
author = {محمد رضا خلوتی and عادله مخلص گرامی and عربشاهی, هادی and حمید رحیم پور سلیمانی and مرتضی ایزدی فرد},
title = {شبیه سازی ترابرد الکترون در شبکه بلوری Gap با استفاده از روش مونت کارلو},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {شبیه سازی، ترابرد الکترون ، شبکه بلوری Gap},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی ترابرد الکترون در شبکه بلوری Gap با استفاده از روش مونت کارلو
%A محمد رضا خلوتی
%A عادله مخلص گرامی
%A عربشاهی, هادی
%A حمید رحیم پور سلیمانی
%A مرتضی ایزدی فرد
%J هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2009

[Download]