پانزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال , 2009-05-21

عنوان : ( مقایسه ترابرد الکترون در حالت پایدار و نا پایدار AlN،InN،GaN با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در حد میدانهای الکتریکی بالا )

نویسندگان: زهرا اسلامی مقدم , هادی عربشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه ترابرد الکترون در حالت پایدار و نا پایدار AlN،InN،GaN با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در حد میدانهای الکتریکی بالا

کلمات کلیدی

, مقایسه ترابرد الکترون در حالت پایدار و نا پایدار AlN, InN, GaN با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در حد میدانهای الکتریکی بالا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012652,
author = {زهرا اسلامی مقدم and عربشاهی, هادی},
title = {مقایسه ترابرد الکترون در حالت پایدار و نا پایدار AlN،InN،GaN با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در حد میدانهای الکتریکی بالا},
booktitle = {پانزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال},
year = {2009},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {مقایسه ترابرد الکترون در حالت پایدار و نا پایدار AlN،InN،GaN با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در حد میدانهای الکتریکی بالا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ترابرد الکترون در حالت پایدار و نا پایدار AlN،InN،GaN با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در حد میدانهای الکتریکی بالا
%A زهرا اسلامی مقدم
%A عربشاهی, هادی
%J پانزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال
%D 2009

[Download]