پانزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال , 2009-05-21

عنوان : ( شبیه سازی انتقال الکترون در دیود +InAs n+ nn با ابعاد زیر میکرون با روش مونت کارلو )

نویسندگان: محمد رضا خلوتی , هادی عربشاهی , حمید رحیم پور سلیمانی , عادله مخلص گرامی , مرتضی ایزدی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی انتقال الکترون در دیود InAs n nn با ابعاد زیر میکرون با روش مونت کارلو

کلمات کلیدی

شبیه سازی انتقال الکترون در دیود InAs n nn با ابعاد زیر میکرون با روش مونت کارلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012653,
author = {محمد رضا خلوتی and عربشاهی, هادی and حمید رحیم پور سلیمانی and عادله مخلص گرامی and مرتضی ایزدی فرد},
title = {شبیه سازی انتقال الکترون در دیود +InAs n+ nn با ابعاد زیر میکرون با روش مونت کارلو},
booktitle = {پانزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال},
year = {2009},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {شبیه سازی انتقال الکترون در دیود InAs n nn با ابعاد زیر میکرون با روش مونت کارلو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی انتقال الکترون در دیود +InAs n+ nn با ابعاد زیر میکرون با روش مونت کارلو
%A محمد رضا خلوتی
%A عربشاهی, هادی
%A حمید رحیم پور سلیمانی
%A عادله مخلص گرامی
%A مرتضی ایزدی فرد
%J پانزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال
%D 2009

[Download]