کنفرانس فیزیک ایران 1388 , 2009-08-15

عنوان : ( خواص لایه ی میانی فلز و نانو لوله های کربنی در ترانزیستورهای CNTFET )

نویسندگان: سیده مژده فدایی , هادی عربشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خواص لایه ی میانی فلز و نانو لوله های کربنی در ترانزیستورهای CNTFET

کلمات کلیدی

خواص لایه ی میانی فلز و نانو لوله های کربنی در ترانزیستورهای CNTFET
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012655,
author = {سیده مژده فدایی and عربشاهی, هادی},
title = {خواص لایه ی میانی فلز و نانو لوله های کربنی در ترانزیستورهای CNTFET},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1388},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {خواص لایه ی میانی فلز و نانو لوله های کربنی در ترانزیستورهای CNTFET},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خواص لایه ی میانی فلز و نانو لوله های کربنی در ترانزیستورهای CNTFET
%A سیده مژده فدایی
%A عربشاهی, هادی
%J کنفرانس فیزیک ایران 1388
%D 2009

[Download]