کنفرانس فیزیک ایران 1388 , 2009-08-15

عنوان : ( محاسبه تحرک پذیری الکترونها در ساختارهای4H-sic و 6H-sic با استفاده از حل معادله بولتزمن به روش برگشت پذیر در حضور میدانهای الکتریکی ضعیف )

نویسندگان: هادی عربشاهی , عذرا فیضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محاسبه تحرک پذیری الکترونها در ساختارهای4H-sic و 6H-sic با استفاده از حل معادله بولتزمن به روش برگشت پذیر در حضور میدانهای الکتریکی ضعیف

کلمات کلیدی

, محاسبه تحرک پذیری الکترونها در ساختارهای4H, sic و 6H, sic با استفاده از حل معادله بولتزمن به روش برگشت پذیر در حضور میدانهای الکتریکی ضعیف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012657,
author = {عربشاهی, هادی and عذرا فیضی},
title = {محاسبه تحرک پذیری الکترونها در ساختارهای4H-sic و 6H-sic با استفاده از حل معادله بولتزمن به روش برگشت پذیر در حضور میدانهای الکتریکی ضعیف},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1388},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {محاسبه تحرک پذیری الکترونها در ساختارهای4H-sic و 6H-sic با استفاده از حل معادله بولتزمن به روش برگشت پذیر در حضور میدانهای الکتریکی ضعیف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه تحرک پذیری الکترونها در ساختارهای4H-sic و 6H-sic با استفاده از حل معادله بولتزمن به روش برگشت پذیر در حضور میدانهای الکتریکی ضعیف
%A عربشاهی, هادی
%A عذرا فیضی
%J کنفرانس فیزیک ایران 1388
%D 2009

[Download]