کنفرانس فیزیک ایران 1388 , 2009-08-15

عنوان : ( بررسی خواص ترابردی الکترونها در نیمرسانای InP در میدانهای الکتریکی ضعیف )

نویسندگان: هادی عربشاهی , سپیده گل افروز شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی خواص ترابردی الکترونها در نیمرسانای InP در میدانهای الکتریکی ضعیف

کلمات کلیدی

بررسی خواص ترابردی الکترونها در نیمرسانای InP در میدانهای الکتریکی ضعیف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012659,
author = {عربشاهی, هادی and سپیده گل افروز شهری},
title = {بررسی خواص ترابردی الکترونها در نیمرسانای InP در میدانهای الکتریکی ضعیف},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1388},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بررسی خواص ترابردی الکترونها در نیمرسانای InP در میدانهای الکتریکی ضعیف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص ترابردی الکترونها در نیمرسانای InP در میدانهای الکتریکی ضعیف
%A عربشاهی, هادی
%A سپیده گل افروز شهری
%J کنفرانس فیزیک ایران 1388
%D 2009

[Download]