کنفرانس فیزیک ایران 1388 , 2009-08-15

عنوان : ( بررسی خواص ترابرد الکترونها در نیمه رسانای InN برای طراحی و بهینه سازی قطعات اپتو الکترونیکی در حد طول موج بلند )

نویسندگان: محمد رضا خلوتی , عادله مخلص گرامی , هادی عربشاهی , مرتضی ایزدی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی خواص ترابرد الکترونها در نیمه رسانای In N برای طراحی و بهینه سازی قطعات اپتو الکترونیکی در حد طول موج بلند

کلمات کلیدی

بررسی خواص ترابرد الکترونها در نیمه رسانای In N برای طراحی و بهینه سازی قطعات اپتو الکترونیکی در حد طول موج بلند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012660,
author = {محمد رضا خلوتی and عادله مخلص گرامی and عربشاهی, هادی and مرتضی ایزدی فرد},
title = {بررسی خواص ترابرد الکترونها در نیمه رسانای InN برای طراحی و بهینه سازی قطعات اپتو الکترونیکی در حد طول موج بلند},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1388},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بررسی خواص ترابرد الکترونها در نیمه رسانای In N برای طراحی و بهینه سازی قطعات اپتو الکترونیکی در حد طول موج بلند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص ترابرد الکترونها در نیمه رسانای InN برای طراحی و بهینه سازی قطعات اپتو الکترونیکی در حد طول موج بلند
%A محمد رضا خلوتی
%A عادله مخلص گرامی
%A عربشاهی, هادی
%A مرتضی ایزدی فرد
%J کنفرانس فیزیک ایران 1388
%D 2009

[Download]