کنفرانس فیزیک ایران 1388 , 2009-08-15

عنوان : ( مقایسه ترابرد الکترونی در حالت پایدار نیمرساناهای AlN،InN،GaN با استفاده از روش مونت کارلو در میدانهای الکتریکی بالا )

نویسندگان: زهرا اسلامی مقدم , مسعود مجیدیان , هادی عربشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه ترابرد الکترونی در حالت پایدار نیمرساناهای AlN،InN،GaN با استفاده از روش مونت کارلو در میدانهای الکتریکی بالا

کلمات کلیدی

, مقایسه ترابرد الکترونی در حالت پایدار نیمرساناهای AlN, InN, GaN با استفاده از روش مونت کارلو در میدانهای الکتریکی بالا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012661,
author = {زهرا اسلامی مقدم and مسعود مجیدیان and عربشاهی, هادی},
title = {مقایسه ترابرد الکترونی در حالت پایدار نیمرساناهای AlN،InN،GaN با استفاده از روش مونت کارلو در میدانهای الکتریکی بالا},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1388},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مقایسه ترابرد الکترونی در حالت پایدار نیمرساناهای AlN،InN،GaN با استفاده از روش مونت کارلو در میدانهای الکتریکی بالا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ترابرد الکترونی در حالت پایدار نیمرساناهای AlN،InN،GaN با استفاده از روش مونت کارلو در میدانهای الکتریکی بالا
%A زهرا اسلامی مقدم
%A مسعود مجیدیان
%A عربشاهی, هادی
%J کنفرانس فیزیک ایران 1388
%D 2009

[Download]