هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12

عنوان : ( گیرنده خطی نوین مبتنی بر SVD در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA )

نویسندگان: مرتضی رجب زاده اوغاز , حسین ضمیری جعفریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهم ترین چالش فراروی به کارگیری سیستم های MIMO MC-CDMA چندکاربره، تداخل چندکاربره (MUI) و تداخل فضایی (CSI) ناشی از ارسال جند آنتنی است. برای مقابله با این چالش ها، گیرنده های خطی و غیر خطی متعددی معرفی شده اند. به تازگی دو گیرنده خطی نوین با عنوان های TIC و SC-MMSE پیشنهاد شده است [6]که اثر تداخل های MUI و CSI ناشی از ارسال جند آنتنی را به خوبی حذف می کنند. در این مقاله، عملکرد احتمال خطای گیرنده های پیشنهادی با عملکرد گیرنده های غیر خطی تحت عنوان OSSMIC مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که گیرنده خطی TIC قادر است تداخل های MUI و CSI را کاملا حذف کند و عملکرد آن مشابه عملکرد گیرنده غیر خطی ZF-OSSMIC است. گیرنده خطی SC-MMSE، با در نظر گرفتن معیار MMSE برای آشکارسازی سمبل، نرخ خطای بیت (BER) کمتری را در مقایسه با TIC و گیرنده های غیرخطی ZF-OSSMIC وMMSE-OSSMIC نشان می دهد. برای مقایسه حجم محاسباتی، پس از معرفی این گیرنده ها، ارجحیت گیرنده های پیشنهادی از لحاظ پیاده سازی نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, پرتوسازی, SVD, سیستم های چندورودی-چندخروجی, گیرنده های خطی و غیر خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012680,
author = {رجب زاده اوغاز, مرتضی and ضمیری جعفریان, حسین},
title = {گیرنده خطی نوین مبتنی بر SVD در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پرتوسازی، SVD، سیستم های چندورودی-چندخروجی، گیرنده های خطی و غیر خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گیرنده خطی نوین مبتنی بر SVD در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA
%A رجب زاده اوغاز, مرتضی
%A ضمیری جعفریان, حسین
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2009

[Download]