سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری سرد پیچ اویل پمپ پیکان )

نویسندگان: خلیل فرهنگ دوست , مهدی معارف دوست , مهدی حسینی فراش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، عملیات آهنگری(forging) پیچ اویل پمپ پیکان شبیه سازی و تحلیل شده است. این قطعه به روش آهنگری سرد و در سه مرحله شکل می گیرد. جهت مدلسازی عملیات آهنگری از نرم افزار SolidEdge و جهت تحلیل از نرم افزار MSC.SuperForge بهره گرفته شده است. برای اعتبار بخشیدن به نتایج بدست آمده نمودار حساسیت مش برای پروسه انجام شده است. نمودار حساسیت مش نشان می دهد که افزایش تعداد المانها بیشتر از یک حد معین، تأثیر چندانی بر افزایش دقت جوابها نخواهد داشت و تنها زمان شبیه سازی را چند برابر خواهد کرد. همچنین جوابهای حاصل از شبیه سازی با حل تحلیلی آن مقایسه شده است. هدف از این تحقیق، اصلاح قالبها و حجم ماده اولیه بگونه ای بوده است تا با کمترین مصرف ماده اولیه و کاهش فشار بر قالبها، قطعاتی سالم و بدون عیب حاصل شود.

کلمات کلیدی

, آهنگری سرد, پیچ, حجم محدود, شبیه سازی کامپیوتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012682,
author = {فرهنگ دوست, خلیل and مهدی معارف دوست and مهدی حسینی فراش},
title = {شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری سرد پیچ اویل پمپ پیکان},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آهنگری سرد، پیچ، حجم محدود، شبیه سازی کامپیوتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری سرد پیچ اویل پمپ پیکان
%A فرهنگ دوست, خلیل
%A مهدی معارف دوست
%A مهدی حسینی فراش
%J سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران
%D 2009

[Download]