همایش ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان , 1999-10-08

عنوان : ( رابطه متقابل ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بین ادبیات و تعلیم و تربیت یک رابطه متقابل و دو طرفه وجود دارد.

کلمات کلیدی

, ادبیات فارسی , تعلیم و تربیت , کودکان , نوجوانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012686,
author = {جعفری ثانی, حسین},
title = {رابطه متقابل ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت},
booktitle = {همایش ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان},
year = {1999},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {ادبیات فارسی - تعلیم و تربیت - کودکان - نوجوانان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه متقابل ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت
%A جعفری ثانی, حسین
%J همایش ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان
%D 1999

[Download]