بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق , 2009-11-16

عنوان : ( بهینه سازی زمان برق دار نمودن ژنراتورهای غیر خود راه انداز در پروسه بازیابی سیستم قدرت )

نویسندگان: هانی رئوف شیبانی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , جعفر عبادی , ایرج ذاکرعنبرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه سازی زمانی عمل بازیابی در انرژی دار نمودن تمام بار سیستم، مهمترین هدف بازیابی سیستم قدرت می باشد. در این راستا، بهینه سازی زمانی مراحل اولیه بازیابی شامل استارت واحد خود راه انداز و برقدار نمودن باس ورودی ژنراتورهای غیر خود راه انداز شبکه، یکی از گام های بهینه سازی زمان کل بازیابی سیستم های قدرت می باشد.

کلمات کلیدی

, بازیابی سیستم قدرت, شاخص ارزش ترکیبی مسیر ژنراتور, مسیر یابی بهینه, اولویت بندی ژنراتورها؛ بهینه سازی زمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012687,
author = {رئوف شیبانی, هانی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and عبادی, جعفر and ایرج ذاکرعنبرانی},
title = {بهینه سازی زمان برق دار نمودن ژنراتورهای غیر خود راه انداز در پروسه بازیابی سیستم قدرت},
booktitle = {بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازیابی سیستم قدرت،شاخص ارزش ترکیبی مسیر ژنراتور، مسیر یابی بهینه، اولویت بندی ژنراتورها؛ بهینه سازی زمان بازیابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی زمان برق دار نمودن ژنراتورهای غیر خود راه انداز در پروسه بازیابی سیستم قدرت
%A رئوف شیبانی, هانی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A عبادی, جعفر
%A ایرج ذاکرعنبرانی
%J بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2009

[Download]