بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق , 2009-11-16

عنوان : ( تأثیرات نامتقارنی شبکه انتقال بر روی تعادل ولتاژ و ظرفیت عبوری خطوط )

نویسندگان: حمیدرضا محمدزاده پشم چی , جعفر عبادی , امیر بشیان , مسعود قیافه داودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرط لازم برای بررسی یک شبکه با استفاده از مدل متقارن، ترانسپز شدن خطوط انتقال و نیز بارگیری متعادل از فازها می باشد. ترانسپز نشدن خطوط اثرات گوناگونی بر شبکه قدرت خواهد داشت که مهمترین آنها نامتعادلی ولتاژ و کاهش ظرفیت انتاقلی و افزایش تلفات خواهد بود.

کلمات کلیدی

, مدل نامتقارن, ظرفیت انتقال, تعادل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012690,
author = {حمیدرضا محمدزاده پشم چی and عبادی, جعفر and بشیان, امیر and قیافه داودی, مسعود},
title = {تأثیرات نامتقارنی شبکه انتقال بر روی تعادل ولتاژ و ظرفیت عبوری خطوط},
booktitle = {بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل نامتقارن،ظرفیت انتقال،تعادل ولتاژ،DIgSILENT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیرات نامتقارنی شبکه انتقال بر روی تعادل ولتاژ و ظرفیت عبوری خطوط
%A حمیدرضا محمدزاده پشم چی
%A عبادی, جعفر
%A بشیان, امیر
%A قیافه داودی, مسعود
%J بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2009

[Download]