سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیوم-گرافیت تولید شده به روش متالورژی پودر )

نویسندگان: رضا تفریشی , ابوالفضل باباخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کامپوزیت های پایه آلومینیوم ، تقویت شده با ذرات پودر گرافیت بوسیله آلیاژ سازی مکانیکی در بال میل تهیه می شوند. به منظور دستیابی به خواص مکانیکی ، مثل سختی و استحکام کششی میکروساختار و خواص مکانیکی این کامپوزیت ها برحسب تابعی از زمان بال میل و درصد گرافیت مورد بررسی قرار می گیرند. میزان گرافیت بین 5/2 و 5 درصد وزنی متغییر است. مخلوط پودر ها در ابتدا در یک همزن بدون گلوله مخلوط می شوند ، سپس به صورت مکانیکی در زمان های5/1 و 5/2 ساعت ، تحت کنترل گاز آرگون بال میل می شوند. با افزایش زمان بال میل پودرهای کروی کشیده می شوند ، به صورت سوزنی در آمده و در انتها به صورت کره هایی با ساختار لایه ای در می آیند. مخلوط پودر ها در فشار MPa 450 به صورت گرم فشرده می شوند ، در ادامه کامپوزیت تحت کنترل گاز آرگون در °C650 تفجوشی می شود. به منظور بررسی خواص مکانیکی ، نمونه ها تحت آزمون های کشش و سختی سنجی قرار می گیرند. سختی نمونه های تفجوشی شده توسط سختی سنجی برینل اندازه گیری می شود. توزیع یکنواخت ذرات گرافیت در زمینه ریز دانة کامپوزیت باعث افزایش مقاومت سایشی در مقایسه با نمونه های آلیاژ پایه می شود ، همچنین نتایج آزمون های کشش و سختی افزایش چشمگیری را در میزان سختی و استحکام کششی نشان می دهند.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت ذره ای , آلومینیوم , گرافیت , متالورژی پودر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012736,
author = {تفریشی, رضا and باباخانی, ابوالفضل},
title = {تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیوم-گرافیت تولید شده به روش متالورژی پودر},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کامپوزیت ذره ای ، آلومینیوم ،گرافیت ، متالورژی پودر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیوم-گرافیت تولید شده به روش متالورژی پودر
%A تفریشی, رضا
%A باباخانی, ابوالفضل
%J سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران
%D 2009

[Download]