سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( بررسی اثر جوانه زائی کاربید سیلیسیم بر ریز ساختار چدن نشکن )

نویسندگان: ابوالفضل باباخانی , وحید جولادی , سید محمد رضا ضیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر جوانه زائی کاربید سیلیسیم بر ساختار زمینه چدن نشکن (درصد کروی شدن، تعداد کره های گرافیت در واحد سطح، درصد فریت و پرلیت و تغییرات سختی) مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر 1.0، 0.2 ،0.3، 0.4 و 5.0 درصد وزنی از کاربید سیلیسیم جهت تعیین مقدار بهینه آن به مذاب چدن نشکن افزوده شد. فروسیلیسیم نیز به مقدار 5.0% در جهت دستیابی به خواص مکانیکی مورد نظر مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات و آزمایشاتی که بر اساس دو پارامتر حلالیت کامل و عدم میرایی در دما و زمان عملیات تلقیح صورت گرفت، نشان می دهد که افزودن 0.3% کاربید سیلیسیم به عنوان جوانه زا به چدن نشکن نسبت به افزودن 0.5% فروسیلیسیم تأثیر بیشتری در توزیع یکنواخت گرافیت ها و ریزساختار زمینه دارد. بازده ی بیشتر SiC در جوانه‌زایی به دلیل تشکیل بسته های کربن پراکنده در مذاب می‌باشد که به دلیل مشابهت ساختار کریستالی با گرافیت، جوانه‌زنی را تسهیل می‌کند. بررسی ها همچنین نشان می دهد که کاهش سرعت سرد شدن باعث افزایش زمان انجماد شده و در نتیجه ی آن تأثیر کاربید سیلیسیم در جوانه‌زنی گرافیت کمتر می‌شود

کلمات کلیدی

, جوانه زائی, کاربید سیلیسیم, ریزساختار, چدن نشکن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012740,
author = {باباخانی, ابوالفضل and وحید جولادی and سید محمد رضا ضیایی},
title = {بررسی اثر جوانه زائی کاربید سیلیسیم بر ریز ساختار چدن نشکن},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {جوانه زائی، کاربید سیلیسیم، ریزساختار، چدن نشکن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر جوانه زائی کاربید سیلیسیم بر ریز ساختار چدن نشکن
%A باباخانی, ابوالفضل
%A وحید جولادی
%A سید محمد رضا ضیایی
%J سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران
%D 2009

[Download]