سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( بررسی تاثیر ارتعاشات مکانیکی بر مورفولوژی گرافیت و ریز ساختار چدن نشکن )

نویسندگان: ابوالفضل باباخانی , مهدی عبدالهی , سید محمد رضا ضیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر قطعات ریخته گری چدنی با خواص مکانیکی مناسب بسیار مورد توجه قرار گرفته و اکثر عملیات هایی که به این منظور انجام می شود در جهت اصلاح ساختار و توزیع مناسبتر گرافیت ها می باشد. یکی از این روشها جوانه زنی دینامیک در مذاب است که از آن جمله می توان ریخته گری تحت ارتعاش یا ایجاد تلاطم و حرکت شدید مذاب در قالب را نام برد. محققان زیادی در مورد نقش ارتعاش و چگونگی تأثیر آن بر ساختار و توزیع گرافیت در چدن نشکن پژوهش نموده اند. دراین پژوهش ثأثیر ارتعاشات مکانیکی بر مورفولوژی گرافیت در چدن نشکن مورد مطالعه قرار می گیرد. مذاب چدن نشکن در کوره القایی تهیه شده و به میزان 1% آلیاژ فرو سیلیس منیزیم و 0.3% فرو سیلیس به مذاب اضافه شد و پس از اضافه کردن فرو سیلیس منیزیم، مذاب سریعاً به درون قالب ها انتقال داده شد. در این تحقیق از قالبهای ماسه ای، فلزی و همچنین قالب تحت ارتعاش به منظور بررسی اثر ارتعاش نسبت به نمونه های ساکن در قالب فلزی و ماسه ای، استفاده شد. در ادامه مورفولوژی گرافیت نمونه ها بعد از صیقل کاری بدون انجام عمل حکاکی تحت بررسی قرار گرفتند و سپس نمونه ها با محلول نایتال 2 درصد حکاکی شدند و در این مر حله در صد پرلیت و در صد فریت مطابق با استاندارد ASTM A247-67 توسط نرم افزار Clemex بررسی شد. بررسی ها نشان می دهد که اعمال ارتعاش به مذاب چدن نشکن در حال انجماد نسبت به حالت ساکن باعث بهبود میزان کروی شدن و افزایش تعداد گرافیتهای کروی تا حدود دو برابر می گردد. اعمال ارتعاش همچنین باعث کاهش درصد پرلیت و افزایش درصد فریت نسبت به نمونه های ریخته گری شده درقالب های ماسه ای و فلزی می گردد.

کلمات کلیدی

, ارتعاشات مکانیکی, مورفولوژی, ریزساختار, چدن نشکن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012741,
author = {باباخانی, ابوالفضل and مهدی عبدالهی and سید محمد رضا ضیایی},
title = {بررسی تاثیر ارتعاشات مکانیکی بر مورفولوژی گرافیت و ریز ساختار چدن نشکن},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {ارتعاشات مکانیکی، مورفولوژی، ریزساختار، چدن نشکن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ارتعاشات مکانیکی بر مورفولوژی گرافیت و ریز ساختار چدن نشکن
%A باباخانی, ابوالفضل
%A مهدی عبدالهی
%A سید محمد رضا ضیایی
%J سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران
%D 2009

[Download]