همایش علمی تربیت بدنی و تندرستی , 2006-05-14

عنوان : ( مقایسه تصویر بدنی دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار )

نویسندگان: آسیه ذوقی خبوشانی , مهدی سهرابی , امیر مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی مقایسه تصویر بدنی دانش آموزان دختر فعال و غیر فعال مقطع متوسطه شهر قوچان بود.

کلمات کلیدی

, تصویر بدنی , دانش آموز دختر, خودپنداره بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012745,
author = {آسیه ذوقی خبوشانی and سهرابی, مهدی and امیر مقدم},
title = {مقایسه تصویر بدنی دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار},
booktitle = {همایش علمی تربیت بدنی و تندرستی},
year = {2006},
location = {ايران},
keywords = {تصویر بدنی ، دانش آموز دختر، خودپنداره بدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تصویر بدنی دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار
%A آسیه ذوقی خبوشانی
%A سهرابی, مهدی
%A امیر مقدم
%J همایش علمی تربیت بدنی و تندرستی
%D 2006

[Download]