سی و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران , 2006-09-02

عنوان : ( مقایسه الگوریتم کولونی مورچه ها و جستجوگر ممنوعه در حل مسأله TSP )

نویسندگان: سعید سهیلی , مهدی عباچی زاده , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر به بررسی و مقایسه دو الگوریتم کلونی مورچه ها (ACS) و جستجوگر ممنوعه (TS) می پردازد. الگوریتم کلونی مورچه ها بسته به نحوه تنظیم پارامترها می تواند ماهیتی نیمه تصادفی، نیمه قطعی داشته باشد. این الگوریتم که بر پایه روش مسیر یابی مورچه ها بنا شده است، از تابع احتمالی که به دو پارامتر هزینه و مقدار فرومون وابسته است استفاده می کند. نتایج حاصل از این روش با نتایج TS در حل مسائل TSP نظیر Berlin 52 و KroA 100 مقایسه و برتری آن نسبت به TS نشان داده شده است. گذشته از آن، نحوه تنظیم پارامترها در ACS مورد بحث قرار گرفته و روشی جدید در تنظیم یکی از پارامترهای اساسی آن جهت افزایش سرعت همگرایی پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, مسئله فروشنده دوره گرد , الگوریتم کلونی مورچه ها, الگوریتم جستجوگر ممنوعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012746,
author = {سهیلی, سعید and عباچی زاده, مهدی and کلاهان, فرهاد},
title = {مقایسه الگوریتم کولونی مورچه ها و جستجوگر ممنوعه در حل مسأله TSP},
booktitle = {سی و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2006},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {مسئله فروشنده دوره گرد - الگوریتم کلونی مورچه ها- الگوریتم جستجوگر ممنوعه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه الگوریتم کولونی مورچه ها و جستجوگر ممنوعه در حل مسأله TSP
%A سهیلی, سعید
%A عباچی زاده, مهدی
%A کلاهان, فرهاد
%J سی و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2006

[Download]