بیست و یکمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران و سیزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی )

نویسندگان: فرهاد کلاهان , محمد صادقی اول شهر , امین اسمعیل زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوشکاری با الکترود تنگستن و گاز محافظ، با توجه به خصوصیات منحصر به فرد خود، از اهمیت ویژه ای در ایجاد اتصالات با کیفیت بالا برخوردار است. در این مقاله، به دو مسئله در جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظ (TIG) پرداخته شده است. در مرحله اول، با استفاده از مدلسازی رگرسیونی، اثرات پارامترهای تنظیمی بر روی هندسه گرده جوش در جوشکاری TIG تعیین و تحلیل گردیده است. در این خصوص، تاثیر چهار پارامتر تنظیمی، شامل فاصله بین الکترود و قطعه کار، نرخ جریان گاز، شدت جریان الکتریکی و سرعت جوشکاری بر روی مشخصه های هندسه گرده جوش بررسی شده اند. مشخصه های مورد بررسی هندسه جوش شامل ارتفاع جلو، ارتفاع عقب، عرض جلو و عرض عقب می باشند. بمنظور مدلسازی فرآیند، توابع مختلف رگرسیونی بر داده های تجربی موجود برازش داده شده اند. سپس بر اساس معیار آماری ضریب همبستگی، مدل اصلح که بهترین انطباق را بر شرایط واقعی دارد، انتخاب شده است. بمنظور کاربردی نمودن رویکرد ارائه شده در این تحقیق، دومین موضوع بررسی شده بهینه سازی پارامترهای تنظیمی فرآیند، برای ایجاد یک هندسه مطلوب جوش، بوده است. در این راستا، از الگوریتمِ تکاملی تبرید تدریجی(SA) برای تعیین سطوح بهینه پارامترهای جوشکاری، استفاده شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده عملکرد بسیار خوب مدل ها و الگوریتم پیشنهادی در بهینه سازی پارامترهای فرآیند جوشکاری TIG می باشد.

کلمات کلیدی

, جوشکاری تنگستن با گاز محافظ, مدلسازی, بهینه سازی, الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012747,
author = {کلاهان, فرهاد and صادقی اول شهر, محمد and اسمعیل زاده, امین},
title = {تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی},
booktitle = {بیست و یکمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران و سیزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {جوشکاری تنگستن با گاز محافظ، مدلسازی، بهینه سازی، الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی
%A کلاهان, فرهاد
%A صادقی اول شهر, محمد
%A اسمعیل زاده, امین
%J بیست و یکمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران و سیزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران
%D 2009

[Download]