علوم - شهید چمران اهواز, دوره (20), شماره (20), سال (2009-8) , صفحات (39-52)

عنوان : ( پترولوژی و ژئوشیمی سنگ مادر میزبان معدن طلای موته اصفهان )

نویسندگان: محمد جواد عبدالهی , محمدحسن کریم پور , علی خردمند , علی ساکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پترولوژی و ژئوشیمی سنگ مادر میزبان معدن طلای موته اصفهان

کلمات کلیدی

, طلا, موته سنگ منشا, اصفهان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012755,
author = {محمد جواد عبدالهی and کریم پور, محمدحسن and علی خردمند and علی ساکی},
title = {پترولوژی و ژئوشیمی سنگ مادر میزبان معدن طلای موته اصفهان},
journal = {علوم - شهید چمران اهواز},
year = {2009},
volume = {20},
number = {20},
month = {August},
issn = {1735-6938},
pages = {39--52},
numpages = {13},
keywords = {طلا، موته سنگ منشا، اصفهان، کانسار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پترولوژی و ژئوشیمی سنگ مادر میزبان معدن طلای موته اصفهان
%A محمد جواد عبدالهی
%A کریم پور, محمدحسن
%A علی خردمند
%A علی ساکی
%J علوم - شهید چمران اهواز
%@ 1735-6938
%D 2009

[Download]