اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری , 2009-11-10

عنوان : ( بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی نانوسیال در کانالهای با سطح مقطع مربعی در جریان آرام )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , سیدحسین نوعی باغبان , صمدرضوان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای استفاده از حرارت تولیدی و انتقال سریع آن روش های جدیدی مطرح شودکه بحث نانوسیالات از جمله این روش های جدید می باشد. دراین تحقیق حل عددی انتقال حرارت نانوسیال در داخل کانالی مربعی شکل با دمای ثابت دیواره بررسی شده و برای آن برنامه ای نوشته شده است تا بتوان بین نانوسیالات مختلف مقایسه انجام داده و بهترین نانوسیال و همچنین بهترین قطر و غلظت ذرات در نانوسیالات مورد نظر را بدست آورده تا امکان استفاده مطلوبتر از نانوسیالات در گامهای بعدی و عملی فراهم شود. نتایج بررسی بیانگر بهبود قابل ملاحظه عدد ناسلت سیال با افزایش غلظت و کاهش قطر نانوذرات در داخل سیستم می باشد و این افزایش در مورد نانوسیال حاوی ذرات 10 نانومتری مس بیشتر از ذرات اکید مس و آلومینیوم می باشد.

کلمات کلیدی

, نانوسیال, شبیه سازی عددی, جریان آرام , بهبود انتقال حرارت , مقطع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012796,
author = {زینالی هریس, سعید and نوعی باغبان, سیدحسین and صمدرضوان},
title = {بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی نانوسیال در کانالهای با سطح مقطع مربعی در جریان آرام},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {نانوسیال، شبیه سازی عددی، جریان آرام ، بهبود انتقال حرارت ، مقطع مربعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی نانوسیال در کانالهای با سطح مقطع مربعی در جریان آرام
%A زینالی هریس, سعید
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A صمدرضوان
%J اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری
%D 2009

[Download]