سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( بررسی های ریزساختاری تحولات تکدما درچدن نشکن آستمپر شده حاوی 88/4 درصد آلومینیوم و 22/1 درصد سیلیسیوم )

نویسندگان: علیرضا کیانی رشید , عماد قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حضور عناصر آلومینیوم و سیلیسیوم به عنوان عناصر گرافیت زای قوی در چدن های نشکن، جذابیت استفاده از این خانواده از چدن ها را در مصارف صنعتی نشکن تشدید کرده است. نمونه ی دیگری از کاربرد آن ها پس از فرایند آستمپرکردن می باشد که ویژگی های منحصر به فردی را به خصوص در ارتباط با خواص مکانیکی باعث می شود. در تحقیق حاضر بررسی های ریزساختاری این نوع از چدن های نشکن شامل مطالعه نمونه ها در حالت ریختگی، بعد از آستنیته کردن و همچنین بعد از آستمپرکردن در زمان های متفاوت می باشد. در همین ارتباط بر حسب بزرگنمایی های مورد نیاز از میکروسکوپ های متفاوتی همانند: میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ های الکترونی از نوع روبشی و عبوری استفاده شده است که در این تحقیق به بخشی از این نتایج اشاره خواهد شد. تحقیقات نشان می دهد که با افزایش زمان آستمپرکردن تغییرات محسوسی در فازها ایجاد شده و در زمان های نسبتاًً طولانی حضور کاربیدهایی از نوع انتقالی و همچنین کاربیدهای آهن مشهود می باشد که می تواند نقش پر اهمیتی را در کلیه خواص آن و به ویژه خواص مکانیکی ایفا کند.

کلمات کلیدی

, چدن نشکن, ریزساختار, میکروسکوپ الکترونی, استحاله فازی, کاربیدهای فلزی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012818,
author = {کیانی رشید, علیرضا and قنبری, عماد},
title = {بررسی های ریزساختاری تحولات تکدما درچدن نشکن آستمپر شده حاوی 88/4 درصد آلومینیوم و 22/1 درصد سیلیسیوم},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {چدن نشکن، ریزساختار، میکروسکوپ الکترونی، استحاله فازی، کاربیدهای فلزی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی های ریزساختاری تحولات تکدما درچدن نشکن آستمپر شده حاوی 88/4 درصد آلومینیوم و 22/1 درصد سیلیسیوم
%A کیانی رشید, علیرضا
%A قنبری, عماد
%J سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران
%D 2009

[Download]