سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( روشی نوین برای افزایش بازدهی عملیات کربندهی )

نویسندگان: فرساد فرقانی , سعید کهربائی , جلیل وحدتی خاکی , محسن حدادسبزوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده بر عملیات کربندهی نهایی بررسی شد . بدین Ck در این پژوهش تاثیر عملیات آسیاکاری اولیه سطح نمونههای فولاد 20 برای زمانهای مختلف به کمک آسیای ماهواره ای، آسیاکاری شده و ،Ck منظور سطح نمونههایی از جنس فولاد 20 سپس در شرایط مختلف دما و زمان تحت عملیات کربندهی قرار گرفت. سطح نمونههای آسیا شده توسط میکروسکوپ بررسی گردید. عمق لایه کربوره شده به کمک تصاویر متالوگرافی و تهیه منحنی تغییرات (SEM) الکترونی روبشی میکروسختی از سطح به مغز مقایسه گردید. برای اندازهگیری عمق لایه کربوره شده در تصاویر متالوگرافی از سیستم های پردازش تصویر خودکار استفاده گردید. نتایج حاکی از افزایش عمق لایهی کربوره شده تا نزدی ک به 100 درصد برای نمونههای آسیا شده میباشد. همچنین در مورد مکانیزم افزایش ضریب نفوذ کربن در این نمونهها بحث گردید.

کلمات کلیدی

, کربندهی فولاد, آسیا کاری سطحی, میکروسکوپ الکترونی روبشی, پردازش تصویر, میکروسختی, اندازه دانه آستنیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012860,
author = {فرقانی, فرساد and کهربائی, سعید and وحدتی خاکی, جلیل and حدادسبزوار, محسن},
title = {روشی نوین برای افزایش بازدهی عملیات کربندهی},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان-دانشگاه شهید با هنر کرمان, ايران},
keywords = {کربندهی فولاد، آسیا کاری سطحی، میکروسکوپ الکترونی روبشی، پردازش تصویر،میکروسختی، اندازه دانه آستنیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روشی نوین برای افزایش بازدهی عملیات کربندهی
%A فرقانی, فرساد
%A کهربائی, سعید
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A حدادسبزوار, محسن
%J سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران
%D 2009

[Download]