سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( احیاء مکانوشیمیایی اکسیدهای مس و روی در حضور کربن و آلومینیوم و بررسی امکان افزایش حد حلالیت روی در شبکه مس )

نویسندگان: مریم السادات مرعشی , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور تشیکل کامپوزیت برنج - C و Al به وسیله ZnO و CuO در این تحقیق احیاء مکانوشیمیایی مخلوط پودرهای آلومینا و همچنین افزایش حد حلایت روی در شبکه مس مورد بررسی قرار گرفته است. مخلوط پودرها به منظور تولید و (XRD) 40 و 45 درصد اتمی روی آسیاکاری شده اند. و با استفاده از دستگاه های پراش اشعه ایکس ، برنج حاوی 30 نشان دادند که بین 2 تا 3 ساعت TGA و XRD نتایج حاصل بررسی شده اند. نتایج (TGA) آنالیز وزن سنجی حرارتی آسیاکاری واکنش های احیاء به طور کامل انجام می شوند به طوری که پیک های مربوط به مواد اولیه به طور کامل حذف نشان می دهند که می توان حد حلالیت روی XRD می گردند و پیک های برنج و آلومینا ظاهر می گردند. همچنین نتایج در شبکه مس را تا 40 درصد اتمی افزایش یافت و به کمک آسیاکاری برنج تک فاز آلفا حاوی 40 درصد اتمی روی تولید کرد. این در حالیست که حد حلالیت تعادلی روی در شبکه برنج آلفا در دمای محیط 30 درصد اتمی می باشد.

کلمات کلیدی

, احیاء مکانوشیمیایی, کامپوزیت برنج – آلومینا, پراش اشعه ایکس, آنالیز وزن سنجی حرارتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012866,
author = {مرعشی, مریم السادات and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {احیاء مکانوشیمیایی اکسیدهای مس و روی در حضور کربن و آلومینیوم و بررسی امکان افزایش حد حلالیت روی در شبکه مس},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان-دانشگاه شهید باهنر کرمان, ايران},
keywords = {احیاء مکانوشیمیایی، کامپوزیت برنج – آلومینا، پراش اشعه ایکس، آنالیز وزن سنجی حرارتی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T احیاء مکانوشیمیایی اکسیدهای مس و روی در حضور کربن و آلومینیوم و بررسی امکان افزایش حد حلالیت روی در شبکه مس
%A مرعشی, مریم السادات
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران
%D 2009

[Download]