بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق , 2009-11-16

عنوان : ( جایابی بهینه ادوات FACTS به منظور کاهش قدرت بازار )

نویسندگان: محمدجواد فروغی , رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قدرت بازار به توانایی واحدهای تولیدی در بالا بردن قیمت بازار ورای سطح رقابتی آن گویند. قدرت بازار هم در بازار توان اکتیو و هم در بازار توان راکتیو محتمل است اما با توجه به ماهیت محلی توان راکتیو احتمال به وجود آمدن قدرت بازار در بازار توان راکتیو بیشتر است. روش های مختلفی برای تحلیل و اندازه گیری میزان قدرت بازار ارائه شده است. در این مقاله با بهره بردن از شاخص ظرفیت اجبارا-در مدار واحدهای تولیدی، قدرت بازار مورد بررسی قرار می گیرد و با استفاده از مفهوم فروپاشی ولتاژ، برای جایابی بهینه ادوات FACTS برای کاهش قدرت بازار راکتیو پیشنهادی ارائه می گردد. روش پیشنهادی برروی شبکه 57 باس IEEE مورد آزمایش قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, قدرت بازار, بازار توان راکتیو, ظرفیت اجبارا-در مدار, ادوات FACTS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012867,
author = {فروغی, محمدجواد and قاضی, رضا},
title = {جایابی بهینه ادوات FACTS به منظور کاهش قدرت بازار},
booktitle = {بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قدرت بازار، بازار توان راکتیو، ظرفیت اجبارا-در مدار، ادوات FACTS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایابی بهینه ادوات FACTS به منظور کاهش قدرت بازار
%A فروغی, محمدجواد
%A قاضی, رضا
%J بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2009

[Download]