سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( ارائه ی مدلی جدید برای اصلاح تغییرات ضریب نفوذ در حین آسیاکاری سطحی مکانیکی )

نویسندگان: پویا ولی زاده , شبنم پورنظری , میثم شیخ امیری , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این تحقیق به ارائه ی مدلی نوین جهت اصلاح تغییرات ضریب نفوذ در حین آسیا کاری سطحی فلزات ، پرداخته شده است. در این مدل تاثیر تولید غیر تعادلی نابجایی ها در اثر آسیاکاری، به عنوان پارامتر تشدید کننده نفوذ پذیری، بر روی ضریب نفوذ مورد مدل سازی قرار گرفته است. دراین مدل ابتدا با استفاده از فرو رونده ی ویکرز،سختی لا یه های سطحی تحت آسیا کاری، اندازه گیری شده و با استفاده از یکسری روابط ریاضی استحکام ماده ی مورد بررسی تخمین زده شد.با استفاده از استحکام به دست آمده ،دانسیته ی نابجایی ها محاسبه و با استفاده از یکسری روابط کنتیکی ، نفوذپذیری اصلاح شده، محاسبه گردید. در این تحقیق از آلیاژ آلومینیوم 2024 به منظور اصلاح ضریب نفوذ و نیزتعیین تغییرات نفوذ پذیری و مطالعه ی آن در حین آسیاکاری استفاده گردید. تعمیم پذیری و سادگی مدل ارائه شده برای تمام مواد تحت آسیاکاری سطحی ، از خصوصیات منحصر به فرد مدل ارائه

کلمات کلیدی

, ضریب نفوذ, آسیا کاری, انرژی اکتیواسیون فرایند, نابجایی, پدیده های کنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012871,
author = {ولی زاده, پویا and پورنظری, شبنم and شیخ امیری, میثم and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {ارائه ی مدلی جدید برای اصلاح تغییرات ضریب نفوذ در حین آسیاکاری سطحی مکانیکی},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان- دانشگاه شهید با هنر کرمان, ايران},
keywords = {ضریب نفوذ، آسیا کاری،انرژی اکتیواسیون فرایند،نابجایی،پدیده های کنتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه ی مدلی جدید برای اصلاح تغییرات ضریب نفوذ در حین آسیاکاری سطحی مکانیکی
%A ولی زاده, پویا
%A پورنظری, شبنم
%A شیخ امیری, میثم
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران
%D 2009

[Download]