یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04

عنوان : ( افت سطح آب های زیرزمینی و بررسی نشست زمین در دشت اسدآباد )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , طاهر مرادی , حمیدرضا رستمی بارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهره برداری بی رویه از دشت اسد آباد باعث افت سطح آب زیرزمینی همرا با کسزی شدید مخزن شده است.

کلمات کلیدی

افت سطح آب زیرزمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012892,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and مرادی, طاهر and رستمی بارانی, حمیدرضا},
title = {افت سطح آب های زیرزمینی و بررسی نشست زمین در دشت اسدآباد},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {افت سطح آب زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افت سطح آب های زیرزمینی و بررسی نشست زمین در دشت اسدآباد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A مرادی, طاهر
%A رستمی بارانی, حمیدرضا
%J یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2007

[Download]