همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر , 2009-09-23

عنوان : ( نقش و جایگاه خانواده در فرایند توسعه ی فرهنگی جامعه ی دینی )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی روستائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش و جایگاه خانواده در فرایند توسعه ی فرهنگی جامعه ی دینی

کلمات کلیدی

, خانواده, توسعه ی فرهنگی, جامعه ی دینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012917,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and روستائی, مرتضی},
title = {نقش و جایگاه خانواده در فرایند توسعه ی فرهنگی جامعه ی دینی},
booktitle = {همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خانواده،توسعه ی فرهنگی،جامعه ی دینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش و جایگاه خانواده در فرایند توسعه ی فرهنگی جامعه ی دینی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A روستائی, مرتضی
%J همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر
%D 2009

[Download]