تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن , 2007-04-21

عنوان : ( مقایسه ی شیوه های حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق )

نویسندگان: مرتضی روستائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سارا کفایی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن

کلمات کلیدی

, خانواده , آسیب شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012924,
author = {روستائی, مرتضی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and سارا کفایی راد},
title = {مقایسه ی شیوه های حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق},
booktitle = {تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن},
year = {2007},
location = {قم, ايران},
keywords = {خانواده ،آسیب شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ی شیوه های حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق
%A روستائی, مرتضی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A سارا کفایی راد
%J تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن
%D 2007

[Download]