علوم و مهندسی-دانشگاه سیستان و بلوچستان, دوره (4), شماره (6), سال (2004-7) , صفحات (29-37)

عنوان : ( تاثیر شکل هندسی جریان بر روی تفسیر آزمایشات لوژن؛ مطالعه موردی )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حسن محمدی گلستان , اعظم قزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایش لوژن که به آزمایش فشار آب هم معروف می باشد

کلمات کلیدی

لوژن؛ نفوذژپذیری؛ فشار؛ درزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012927,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and محمدی گلستان, حسن and قزی, اعظم},
title = {تاثیر شکل هندسی جریان بر روی تفسیر آزمایشات لوژن؛ مطالعه موردی},
journal = {علوم و مهندسی-دانشگاه سیستان و بلوچستان},
year = {2004},
volume = {4},
number = {6},
month = {July},
issn = {****-0081},
pages = {29--37},
numpages = {8},
keywords = {لوژن؛ نفوذژپذیری؛ فشار؛ درزه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر شکل هندسی جریان بر روی تفسیر آزمایشات لوژن؛ مطالعه موردی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A محمدی گلستان, حسن
%A قزی, اعظم
%J علوم و مهندسی-دانشگاه سیستان و بلوچستان
%@ ****-0081
%D 2004

[Download]